EXPO Symulacja Medyczna - Wyzwania Przyszłości

Symulacja medyczna stając się standardem kształcenia w medycynie otworzyła szereg możliwości sprzętowych zarówno na poziomie kształcenia przeddyplomowego jak i podyplomowego. Dostępne narzędzia wykorzystywane w symulacji medycznej niskiej i wysokiej wierności rozwijają się w szybkim tempie, stanowiąc źródło dyskusji nad przydatnością wielorakich parametrów sprzętu w odniesieniu do realizacji założeń programu dydaktycznego.

Pierwszą konferencję 'Expo Symulacja Medyczna - Wyzwania Przyszłości' organizujemy wychodząc naprzeciw potrzebie poznania najnowszych technologii oraz aktualnie istniejących rozwiązań w nauczaniu metodyką symulacji medycznej.

'Expo Symulacja Medyczna - Wyzwania Przyszłości' ma być również panelem do podjęcia dyskusji, wymiany doświadczeń przedstawienia problemów i propozycji ich rozwiązań wiążących się z realizacją procesu projektowania, tworzenia, organizacji oraz zarządzania Centrum Symulacji Medycznej.

Serdecznie zapraszamy do Zielonej Góry!


W imieniu Komitetu Organizacyjnegodr n. med. Paweł Jarmużek
Uniwersytet Zielonogórski
Prodziekan ds. Klinicznych Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu


mgr Agnieszka Żeromska
Uniwersytet Zielonogórski
Kierownik Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, Instruktor EUSIM na poziomie zaawansowanym, uprawnienia zdobyte w Instytucie Kopenhaskim, 10-letnie doświadczenie w symulacji medycznej (manager projektów na CSM w Polsce, instruktor kursów z zakresu symulacji medycznej), w latach 2016-2017 Prezes Fundacji POLSIM (Polski Instytut Symulacji Medycznej)


2
dni
15
wystąpień
5
warsztatów
100
miejsc


Prelegenci, Moderatorzy


prof. dr hab. n. hum. Zbigniew Izdebski
Uniwersytet Zielonogórski
Kierownik Katedry Humanizacji Medycyny i Seksuologii Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu
dr n. med. Mirosława Felsmann
Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy
Kierownik Pracowni Podstaw Umiejętności Klinicznych i Symulacji Medycznej
płk dr Zbigniew Aszkielaniec
Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi
Komendantdr n. med. Łukasz Gąsiorowski
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
Kierownik Centrum Symulacji Medycznej
dr n. med. Grzegorz Cebula
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Kierownik Zakładu Dydaktyki Medycznej na Wydziale Lekarskim
dr Szymon Michniewicz
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze
Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowegomgr Grzegorz Kucaba
Uniwersytetu Rzeszowski
Nauczyciel akademicki


EXPO Symulacja Medyczna

Organizatorzy przygotowali 100 miejsc dla uczestników konferencji.
Liczy się kolejność zgłoszeń.

Data końca rejestracji - 31 listopada 2018 r

Organizatorzy zstrzegają sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji po wyczerpaniu limitu miejsc.

Informacja dla Partnerów/Wystawców

Firmy chcące wziąć udział w 'EXPO Symulacja Medyczna' w charakterze Partnerów lub Wystawców prosimy o bezpośredni kontakt z Biurem Organizacyjnym - mail: EXPOSymulacjaMedyczna@gmail.comPartnerzy Główni

Partner
Wystawcy
Partnerzy Medialni