Organizator

Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Zielonogórski


Komitet Honorowy

Marszałek Województwa Lubuskiego

Elżbieta Anna Polak

 


Prezydent Miasta Zielona Góra

Janusz Kubicki

 

Partnerzy Merytoryczni

 
Prof. Dr hab. Leszek Bieniaszewski – Centrum Symulacji Medycznej, Gdańsk
Płk dr Zbigniew Aszkielaniec – Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego, Łódź
Dr n. med. Łukasz Gąsiorowski – Centrum Symulacji Medycznej, Poznań
Dr n. med. Grzegorz Cebula - Zakładu Dydaktyki Medycznej na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego


Komitet Naukowy

 

Przewodniczący:
prof. dr hab. Leszek Bieniaszewski
Gdański Uniwersytet Medyczny
Centrum Symulacji Medycznej 

Współprzewodnicząca:
prof. dr hab. Agnieszka Zembroń-Łacny
Uniwersytet Zielonogórski
Dziekan Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu


Członkowie:


prof. dr hab. Zbigniew Izdebski
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Katedra Humanizacji Medycyny
i Seksuologii, Zielona Góra

płk dr Zbigniew Aszkielaniec
Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego, Centrum Symulacji Medycznej, Łódź

dr n. med. Łukasz Gąsiorowski
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Centrum Symulacji Medycznej, Poznań

dr  n. med. Paweł Jarmużek
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Zielona Góra

dr n. med. Grzegorz Cebula
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

dr Szymon Michniewicz
Specjalista medycyny ratunkowej i anestezjologii, kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Uniwersyteckiego, asystent w Katedrze Medycyny Ratunkowej i Anestezjologii, Instruktor Symulacji Medycznej, Zielona Góra
 

Komitet Organizacyjny

dr n. med. Paweł Jarmużek
Prodziekan ds. Klinicznych Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu
Przewodniczący


dr Ewa Skorupka
Prodziekan ds. Studiów i Studentów
Wiceprzewodnicząca


mgr Agnieszka Żeromska
Kierownik Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej
Wiceprzewodnicząca
 

Członkowie:

 
dr n. biol. Justyna Jasik – Instruktor MCSM
mgr Piotr Rozpędowski – Instruktor MCSM

Biuro Organizacyjne

'EXPO Symulacja Medyczna'

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Chirurgii Małoinwazyjnej
ul. Wieniawskiego 6, 71-142 Szczecin
tel. + 48 691 460 809
mail: exposymulacjamedyczna@gmail.com