Program

6 Grudnia - Dzień I
09:00 - 09:30
Rejestracja uczestników
09:30 - 10:00
Powitanie uczestników EXPO – dr n. med. Paweł Jarmużek, Prodziekan ds. Klinicznych WLNZ UZ, mgr Agnieszka Żeromska, Kierownik Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, WLNZ UZ
10:00 - 10:30
Wykład Inaugurujący: "Od Seksuologii do Humanizacji Medycyny. Centrum Symulacji Medycznej szansą na poprawę relacji z pacjentem" – prof. dr hab. nauk hum. Zbigniew Izdebski, kierownik Katedry Humanizacji Medycyny i Seksuologii
10:30 - 11:00
Przerwa kawowa
11:00 - 11:30
Wykład: "Wykorzystanie symulacji medycznej w procesie szkolenia żołnierzy i personelu medycznego Sił Zbrojnych RP" - płk dr Zbigniew Aszkielaniec – Komendant Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego, Łódź
11:30 - 12:00
Wykład: "Gdyby szpitale potrafiły latać…" - dr n. med. Łukasz Gąsiorowski, Centrum Symulacji Medycznej, Poznań
12:00 - 12:30
Wykład: "Sztuka debriefingu" - dr n. med. Grzegorz Cebula, Zakładu Dydaktyki Medycznej na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
12:30 - 13:30
Lunch
13:30 - 15:30
Panel warsztatowo-prezentacyjny I - "Skuteczny proces kształcenia z wykorzystaniem symulacji medycznej"- prowadzący: Laerdal Medical Poland
15:30 - 16:00
Przerwa kawowa
16:00 - 18:00
Panel warsztatowo-prezentacyjny II - "Nowoczesne narzędzia wykorzystywane w symulacji medycznej - USG, laparoskopia" – prowadzący: Simedu Sp. z o. o.
Zakończenie pierwszego dnia konferencji
19:30 - 23:00
Uroczysta kolacja, Hotel Grape Town
7 Grudnia - Dzień II
09:00 - 09:30
Wykład: "Komunikacja…Odmieniona przez wszystkie przypadki" – dr Szymon Michniewicz, kierownik SOR Szpitala Uniwersyteckiego, AsystentwKatedrze Medycyny Ratunkowej i Anestezjologii WLNZ UZ
09:30 - 10:00
Wykład: "Możliwości i ograniczenia nowoczesnego centrum symulacji medycznej..." – mgr Grzegorz Kucaba, Centrum Symulacji Medycznej, Rzeszów
10:00 - 10:30
Wykład: "Zawody symulacji medycznej - co dalej?" - Miłosz Wardziński, Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK Bydgoszcz

10:30 - 11:00
Wykład: "Nowoczesne narzędzia dydaktyczne WLNZ Uniwersytetu Zielonogórskiego - Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej dla Pielęgniarstwa Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej dla kierunku Lekarskiego Uniwersytetu Zielonogórskiego" - mgr Agnieszka Żeromska – Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej i Wieloprofilowe Centrum Symulacji Medycznej WLNZ Uniwersytetu Zielonogórskiego

11:00 - 11:30
Przerwa kawowa
11:30 - 13:00
Panel warsztatowo-prezentacyjny III - Symulacja medyczna – instruktorzy: dr n. biol. Justyna Jasik-Pyzdrowska, mgr Piotr Rozpędowski (MCSM)
13:00 - 14:00
Lunch
Zakończenie EXPO