Program

Friday, 3rd of April 2020 r.
08:00 - 09:00
Registration
09:00 - 09:15
Welcoming participants of EXPO – MSc Agnieszka Żeromska-Michniewicz, Head of Medical Simulation Center Collegium Medicum, University of Zielona Góra, lek. Szymon Michniewicz, Substantive Coordinator of the Medical Simulation Center, University of Zielona Góra
09:20 - 09:40
Speech and grand opening- authorities of Collegium Medicum University of Zielona Góra
09:45 - 10:15
Opening lecture EXPO MSC Poznań, MD Łukasz Gąsiorowski
11:15 - 11:30
Coffee break
11:30 - 12:00
Technology 1, Krzysztof Patelak
12:00 - 12:30
MSC Bydgoszcz - MD Mirosława Felsmann
12:30 - 13:00
Lecture MSC Rzeszów - MD Grzegorz Kucaba
13:00 - 14:00
Lunch
14:00 - 14:30
Technology 2
14:30 - 15:30
Discussion Panel
15:30-15:45
Coffee break
15:45 - 17:30
Instructors show MCSM UZ: Dr in biological sciences Justyna Jasik - Pyzdrowska, MSc Ada Hincyngier, MSc Wioletta Juszczyszyn - "Noworodek - wspomaganie adaptacji w pierwszych chwilach po narodzinach oraz resuscytacja krążeniowo- oddechowa"
Seminars: Simart Center, SIMEDU, Laerdal, CAE, MW Medical
19:00
Dinner